Thứ hai, 9/5/2022
04 tháng đầu năm 2022, phát triển doanh nghiệp đạt khá

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem triển lãm các sản phẩm đạt OCOP của tỉnh được trưng bày tại họp mặt DN đầu xuân Nhâm Dần 2022. 

Có thể nói, đây là tín hiệu vui cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) của tỉnh, thể hiện những thay đổi tích cực trong môi trường kinh doanh và tạo lòng tin đối với các nhà đầu tư… Để năm 2022, chỉ số PCI của tỉnh tăng khá, trong 04 tháng đầu năm 2022, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và chuyển đổi số của tỉnh (BCĐ) tập trung phát triển DN, gắn với phát huy kết quả đạt được của chỉ số thành phần “Dịch vụ hỗ trợ DN”, do Sở Công thương chủ trì.

Năm 2021, kinh tế - xã hội của tỉnh hết sức khó khăn, do tác động của dịch bệnh Covid-19, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN trên địa bàn tỉnh, nhưng với sự nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để DN gia nhập thị trường, ổn định sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Tuy nhiên, năm 2021 toàn tỉnh chỉ phát triển 368/500 DN, đạt 73,6%, giảm 24% so với năm 2020; có 02 huyện Cầu Kè và Trà Cú đạt và vượt chỉ tiêu.

Từ thực tế, trong 04 tháng đầu năm 2022, BCĐ tỉnh chỉ đạo tập trung phát triển DN, gắn với thực hiện các chỉ số thành phần “Dịch vụ hỗ trợ DN”, nhằm phát huy những kết quả đạt được của năm 2021. Cụ thể, chỉ số thành phần “Dịch vụ hỗ trợ DN” năm 2020 của tỉnh là 4.87 điểm, năm 2021 là 5.77 điểm; qua đó, làm cơ sở duy trì cho năm 2022. Theo đó, trong 04 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã cấp đăng ký kinh doanh 164 DN (tính từ ngày 16/12/2021 đến 13/4/2022) gồm: 112 Công ty TNHH một thành viên, 27 Công ty TNHH hai thành viên trở lên, 12 DNTN, 13 công ty cổ phần; 81 đơn vị trực thuộc (58 địa điểm, 18 chi nhánh, 05 văn phòng đại diện); với tổng vốn đăng ký là 1.914 tỷ đồng, số lao động đăng ký 3.104 người. Đến nay, toàn tỉnh có 3.409 DN, vốn 53.111 tỷ đồng, 98.295 lao động (hiện có 2.929 DN đang hoạt động, vốn 48.500 tỷ đồng, 90.607 lao động). Trong đó, có 44 doanh nghiệp FDI. Đồng thời, cấp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung vốn và các thay đổi khác cho 360 DN và đơn vị trực thuộc, vốn bổ sung 2.959 tỷ đồng. Tình hình đăng ký qua mạng tiếp tục được các DN lựa chọn, đạt tỷ lệ trên 63,67% hồ sơ tăng 14,67% so với cùng kỳ. Nâng tỷ lệ thành lập qua mạng từ đầu năm là 58,30%, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Chỉ số thành phần “Dịch vụ hỗ trợ DN” được tính toán dựa trên kết quả tổng hợp của 24 tiêu chí. Nội dung khảo sát đánh giá được phân thành các nhóm: tiêu chí về số hội chợ được tổ chức, tỷ lệ DN cung cấp dịch vụ trên tổng số DN của tỉnh, tỷ lệ DN tư nhân và DN FDI trên tổng số DN cung cấp dịch vụ và 21 tiêu chí còn lại là 03 nội dung khảo sát giống nhau, lần lượt cho 07 loại dịch vụ gồm: tìm kiếm thông tin, tư vấn pháp luật, tìm kiếm đối tác, xúc tiến thương mại, có liên quan đến công nghệ, đào tạo kế toán tài chính và đào tạo quản trị kinh doanh.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm đạt chỉ tiêu phát triển 600 DN trong năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng chính sách hỗ trợ cho DN nhỏ và vừa theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa. Theo đó, Sở chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ DN tư vấn, hỗ trợ thủ tục pháp lý miễn phí về đăng ký DN cho các tổ chức, cá nhân thành lập DN. Xây dựng hồ sơ mẫu liên quan đến thành lập các loại hình DN công khai lên Trang thông tin điện tử của Sở và Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ DN. Đặc biệt, Cục Thuế chủ trì hướng dẫn, tư vấn các thủ tục hành chính về thuế, hướng dẫn thực hiện các thủ tục miễn, giảm thuế, phí, lệ phí đối với DN thuộc đối tượng ưu tiên của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa.

BCĐ tỉnh chỉ đạo thực hiện đạt 02 mục tiêu: phát triển DN gắn với phát huy kết quả đạt được của chỉ số thành phần “Dịch vụ hỗ trợ DN”, nhằm làm chuyển biến tích cực hơn nữa cho những năm tới. Cụ thể, tập trung thực hiện hiệu quả các tiêu chí tăng, nhưng chưa bền vững: “Tỷ lệ DN cung cấp dịch vụ; tỷ lệ DN cung cấp dịch vụ tư nhân và FDI”; nhóm các tiêu chí về “Dịch vụ tìm kiếm thông tin thị trường”; về dịch vụ “Tìm kiếm đối tác kinh doanh”; về “Dịch vụ xúc tiến thương mại”; các tiêu chí về “Dịch vụ liên quan đến công nghệ”; về “Dịch vụ đào tạo về kế toán và tài chính”; về “Số cuộc hội chợ thương mại do tỉnh tổ chức”… đều được quan tâm.

Với các tiêu chí thuộc chỉ số thành phần “Dịch vụ hỗ trợ DN”, trong quý I/2022, Sở Công thương đã chủ trì thực hiện in ấn 600 quyển Sổ tay hướng dẫn đầu tư; nâng cấp và vận hành Sàn giao dịch thương mại điện tử Trà Vinh, đến hết quý I/2022, có 92 DN, hợp tác xã, cơ sở tham gia mua bán, giao dịch qua Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh với gần 500 sản phẩm.

Tổ chức kết nối giữa 06 hợp tác xã lĩnh vực cây ăn trái và hỗ trợ 15 DN, hợp tác xã, cơ sở với trên 20 sản phẩm tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử các tỉnh, thành trong cả nước. Đồng thời, tập trung giải quyết hiệu quả thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành công thương, tiếp nhận 3.590 hồ sơ, trả kết quả đúng thời gian quy định 3.570 hồ sơ cho người dân và DN, Sở Công thương đăng tải trên Trang thông tin điện tử về các thông tin, văn bản pháp luật liên quan để DN cập nhật, áp dụng hiệu quả. Số lượt truy cập trên Trang thông tin điện tử của Sở Công thương đến cuối quý I/2022 là 1.103.064 lượt.

Đặc biệt, Sở Công thương đã xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại sản phẩm công nghiệp nông thôn - OCOP Trà Vinh năm 2022, gắn với kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh, quy mô 250 gian hàng. Trường Nguyên / https://www.baotravinh.vn/

Tin tức khác

Card image cap
20/6/2022

Tiểu Cần: Đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Đọc thêm »
Card image cap
9/5/2022

Xã Đôn Châu: Phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm »
Card image cap
9/5/2022

Nhân rộng mô hình trồng nho an toàn

Đọc thêm »