Thứ hai, 9/5/2022
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn: Sử dụng vốn chính sách hiệu quả, tập trung tái sản xuất, phát triển kinh tế

Ông Lê Hoàng Phi, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh báo cáo tình hình hoạt động tín dụng quý I/2022.

Quý I/2022, tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đạt 3.167,254 tỷ đồng, tăng 94,696 tỷ đồng so với đầu năm (tăng 3,08%); trong đó, vốn cân đối từ Trung ương 2.512,229 tỷ đồng, tăng 35,313 tỷ đồng so đầu năm, chiếm 79,32% tổng nguồn vốn; vốn địa phương chuyển sang đạt 279,686 tỷ đồng, tăng 40,024 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 8,83% tổng nguồn vốn; vốn huy động từ tiền gửi của khách hàng 375,339 tỷ đồng, chiếm 11,85% tổng nguồn vốn, tăng 19,359 tỷ đồng so với đầu năm; trong đó, huy động của tổ chức và cá nhân 190,575 tỷ đồng, tăng 12,363 tỷ đồng so với đầu năm; huy động qua tổ tiết kiệm và vay vốn 184,764 tỷ đồng, tăng 6,996 tỷ đồng so với đầu năm.
Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh được Ngân hàng CSXH Trung ương giao nguồn vốn tăng trưởng 06 chương trình tín dụng chính sách 220 tỷ đồng; vốn địa phương chuyển sang trên 40 tỷ đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 3.158,744 tỷ đồng, tăng 87,556 tỷ đồng (tăng 2,85%) so với cuối năm 2021, hoàn thành 21% kế hoạch giao của năm 2022, với 119.712 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Dư nợ bình quân 27 triệu đồng/hộ, tăng 02 triệu đồng so với đầu năm, tăng 2,5 triệu đồng so với cùng kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu kết luận tại hội nghị.


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh: hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đã được khống chế, đã bước vào trạng thái bình thường mới, do vậy, nhu cầu vốn để tái sản xuất, phát triển kinh tế là chính đáng. Hệ thống Ngân hàng CSXH tỉnh căn cứ nguồn vốn các chương trình, phối hợp với các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, hội đoàn thể nhận ủy thác rà soát danh sách, triển khai giải ngân nhanh đúng đối tượng, thụ hưởng, có nhu cầu vốn để giảm nghèo, giải quyết việc làm.
Đồng thời, truyền thông tuyên truyền rộng rãi về chủ chương chính sách cho vay giúp người dân trên địa bàn có vốn đầu tư hiệu quả, cần quan tâm đến nguồn vốn giải ngân phục vụ nhu cầu xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài. Các hội đoàn thể, các địa phương cần nỗ lực, sử dụng vốn chính sách hiệu quả, cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo năm 2022, hướng tới hoàn thành chỉ tiêu từ nay đến năm 2025.
 
Trường Nguyên / https://www.baotravinh.vn/

Tin tức khác

Card image cap
20/6/2022

Tiểu Cần: Đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Đọc thêm »
Card image cap
9/5/2022

Xã Đôn Châu: Phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm »
Card image cap
9/5/2022

Nhân rộng mô hình trồng nho an toàn

Đọc thêm »