Bản đồ đường đi

Liên hệ

Điện thoại: 02943856434

Địa chỉ: Số 02, Trần Phú, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

E-mail: cakieng@gmail.com

Đang mở cửa 08:00 - 22:00

>