Thông tin các biểu mẫu đầu tư
STT Danh mục Ký hiệu
BIỂU MẪU
Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tưMẫu A.I.1 VB de nghi thuc hien DA dau tu.docx
Đề xuất dự án đầu tư (đối với dự áp thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư)Mẫu A.I.3 Đề xuất dự án đầu tư - Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất.docx
Đề xuất dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư)Mẫu A.I.4 Đề xuất dự án đầu tư - Dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư.docx
Văn bản đăng ký góp vốn-mua cổ phần-phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoàiMẫu A.I.7 mua cổ phần vốn góp.docx
Điều chỉnh dự án đầu tưMẫu A.I.11c Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.docx
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tưMẫu A.I.12 Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh.docx
Tạm ngừng hoạt động dự án đầu tưMẫu A.I.13 Văn bản thông báo về việc ngừng hoạt động dự án đầu tư.docx
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCCMẫu A.I.8 Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài.docx
Điều chỉnh thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCCMẫu A.I.9 Văn bản đăng ký điều chỉnh văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài.docx
Thông báo chấm dứt văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCCMẫu I.8 Cham dut VP dieu hanh.docx
TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT
Thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tưMẫu I.11 thong bao tam ngung du an.docx
Thông báo chất dứt hoạt động dự án đầu tư (Mẫu I.12)Mẫu I.12 thong bao cham dut hoat dong du an.docx
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư
Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tưMẫu I.9 Dieu chinh dự an dau tu.docx
Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnhMẫu I.10 Bao cao tinh hinh du an.docx
Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất (hoặc báo cáo năng lực tài chính chỉ áp dụng đối với nhà đầu tư mới thành lập hoặc cá nhân)
Quyết định của Nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (Biên bản đính kèm)
Biểu mẫu báo cáo định kỳ của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư
Báo cáo tháng về tình hình thực hiện dự án đầu tưBieu 1.xlsx
Báo cáo quý về tình hình thực hiện dự án đầu tưBieu 2.xlsx
Báo cáo năm về tình hình thực hiện dự án đầu tưBieu 3.xlsx
Mẫu tham khảo
Đề xuất dự án đầu tưMĐXDADT.docx
Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất (hoặc báo cáo năng lực tài chính chỉ áp dụng đối với nhà đầu tư mới thành lập hoặc cá nhân)
Biên bản họp Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viênBB.doc
Quyết định của Chủ sơ hữu Công tyQĐCSH.doc
Mẫu cam kết tài chínhQĐCSH.doc
Quyết định của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viênQĐHĐQT hoặc QĐHĐTV.docx
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Mẫu I.1)Mau dau tu I.1.docx
Đề xuất dự án đầu tư (Mẫu I.3)Mẫu Đề xuat dự án I3.docx
Giấy chứng nhận ĐKKD
Cam kết tài chính