Bún nước lèo cô ba

Điện thoại: 0898333398

Địa chỉ: Đường Mười Chín Tháng Năm, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

E-mail: coba@gmail.com

Đang mở cửa 08:00 - 22:00

Lượt truy cập: 757

Hình ảnh

Giới thiệu

Đ/C: Đường Mười Chín Tháng Năm, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
SĐT:+84 898 333 398

>