Tỉ lệ (%) vốn theo lĩnh vực TOÀN TỈNH
Tỉ lệ (%) số doanh nghiệp theo lĩnh vực TOÀN TỈNH
Tình hình hoạt động Doanh Nghiệp
STT Địa bàn Thành lập mới Quay trở lại hoạt động Giải thể Tạm ngừng
huyện Càng Long309
huyện Cầu Kè221
huyện Cầu Ngang203
huyện Châu Thành482
huyện Duyên Hải129
huyện Tiểu Cần196
huyện Trà Cú270
thành phố Trà Vinh1.199
thị xã Duyên Hải317
Tỉ lệ (%) vốn theo lĩnh vực TOÀN TỈNH
Tỉ lệ (%) số doanh nghiệp theo lĩnh vực TOÀN TỈNH
Tình hình hoạt động Doanh Nghiệp
STT Địa bàn Đang hoạt động
huyện Càng Long309
huyện Cầu Kè221
huyện Cầu Ngang203
huyện Châu Thành482
huyện Duyên Hải129
huyện Tiểu Cần196
huyện Trà Cú270
thành phố Trà Vinh1.199
thị xã Duyên Hải317
Tỉnh Trà Vinh : 3.326
Doanh Nghiệp Mã doanh nghiệp Đại diện pháp luật Địa chỉ
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ HOÀNG ĐÔNG 2100179682 THÁI HOÀNG ĐÔNG Số 164, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 7, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
CÔNG TY TNHHĐIỆN MÁY NGUYỆN 2100104454 LÂM THỊ THÙY AN Số 30, Phạm Thái Bường, khóm 1, Phường 3, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
CÔNG TY TNHH MTV HIỆP THÀNH 2100100996 DIỆP THỊ NGỌC THU Số 522, Nguyễn Đáng, Khóm 3, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VẠN HÒA 2100102129 HOÀNG MINH HÒA Ấp Đại Đức, Xã Đức Mỹ, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHƯỚC LỘC THỌ 2100100315 LÊ HỮU PHƯỚC Số 101-103 Độc Lập, Khóm 2, Phường 3, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHẢI HOÀN 2100103394 HUỲNH NGỌC KHẢI Khóm 1, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÚ CẦN 2100102263 CHUNG HỮU NHƠN Quốc lộ 60, ấp Cây Hẹ, Xã Phú Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢY CHI 2100106010 HUỲNH VĂN NAM Số 17, Điện Biên Phủ, khóm 4, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
CÔNG TY TNHHTHANH TÂM 2100189049 TRẦN VĂN BÉ Số 56A, Bạch Đằng, Ấp Long Bình, Phường 4, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
CÔNG TY TNHH MTV LÊ QUÂN 2100228114 LÊ VĂN QUÂN Số 46 Bạch Đằng, Phường 4, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
STTSố hiệu văn bảnBan hànhTrích yếuĐính kèm
2774/QĐ-UBND29/11/2021Quyết định ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2025
80/2019/NQ-HĐND12/4/2019Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Các chính sách ưu đãi đầu tư và Hướng dẫn thủ tục đầu tư vào Trà Vinh3/11/2017Các chính sách ưu đãi đầu tư và Hướng dẫn thủ tục đầu tư vào Trà Vinh
52/2017/NQ-HĐND8/12/2017Về việc sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 14 Quy định một số chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghi quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
1073/HD-SLĐTBXH30/6/2017Quy trình hỗ trợ chính sách tuyển dụng và đào tạo lao động cho nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
08/2015/QĐ-UBND17/4/2015Ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đối với cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
19/2017/NQ-HĐND22/3/2017Ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đối với cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo,dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
81/2019/NQ-HĐND22/4/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 22/3/2017 của HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đối với cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
57/2018/NĐ-CP17/4/2018Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
11 - CT/TXU24/8/2017thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW
Dữ liệu đang cập nhật