Tỉ lệ (%) vốn theo lĩnh vực TOÀN TỈNH
Tỉ lệ (%) số hộ theo lĩnh vực TOÀN TỈNH
Tình hình hoạt động hộ kinh doanh
STT Địa bàn Cấp mới Cấp đổi Cấp lại Tạm ngừng Chấm dứt
huyện Càng Long2.692 1.00707060
huyện Cầu Kè1.146 61005045
huyện Cầu Ngang3.070 787120227
huyện Châu Thành2.852 958180249
huyện Duyên Hải1.269 28708005
huyện Tiểu Cần2.310 1741001.174
huyện Trà Cú1.290 60001013
thành phố Trà Vinh5.576 88429031
thị xã Duyên Hải2.108 929100101
Tỉnh Trà Vinh : 22.313
Hộ kinh doanh Giấy chứng nhận Đại diện pháp luật Địa chỉ
DIỆP NHỰT TRƯỜNG 58I8001864 DIỆP NHỰT TRƯỜNG Khóm 1, phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
LÒ BÁNH MÌ NHẬT LONG 58I8001863 NGUYỄN VĂN QUẢN 137, Đường 19/5, Khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
NGUYỄN KIM PHƯỢNG 58I8001862 NGUYỄN KIM PHƯỢNG Khóm 2, phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
HỘ KINH DOANH: TRẦN TUẤN 58D8003167 NGUYỄN THỊ THẢO ấp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
QUÁN PHỞ 68 58G8005034 THÁI VĂN NGÂN Ấp Chợ, xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
HỘ KINH DOANH: PHOTOCOPPY_PHƯƠNG THẢO 58D8003166 TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO ấp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
LƯU HOÀNG BỮU 58G8005033 LƯU HOÀNG BỮU Ấp Thanh Xuyên, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
LÝ THỊ MINH KIỀU 58G8001192 LÝ THỊ MINH KIỀU Khóm 2, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
MÃ HOÀNG ANH 58G8001276 MÃ HOÀNG ANH Ấp Thanh Xuyên, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH KIM 58F8005024 HUỲNH THỊ KIM DIỆU Ấp Chà Và, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
TRÀ SỮA TORO 58G8005032 LÂM THANH PHONG Ấp Chợ, xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
HỘ KINH DOANH: LAN PHƯƠNG 58D8003165 NGHI PHƯƠNG LAN Quốc lộ 54, khóm 1, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
GÀ RÁN CHỢ ĐÊM TRÀ CÚ 58G8005031 HÀ THỊ PHƯƠNG Khóm 1, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
TRẦN THỊ RƯỚC 58F8005021 TRẦN THỊ RƯỚC Ấp Tư, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
PHỞ 68 (2) 58I8001861 HÀ THỊ HỒNG PHI ..Khóm 1, phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
LÊ THỊ LINH 58F8005022 LÊ THỊ LINH Ấp Ba, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG 58I8001860 NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG Ấp Ba Động, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
NGUYỄN VĂN TRÀNG 58F8005023 NGUYỄN VĂN TRÀNG Ấp Tư, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
TRƯƠNG THỊ THÚY HẰNG 58F8005020 TRƯƠNG THỊ THÚY HẰNG Ấp Chà Và, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
HỘ KINH DOANH: THANH PHONG 58D8003164 HỒ THANH PHONG ấp Ngãi I, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
Dữ liệu đang cập nhật