Tỉ lệ (%) vốn theo lĩnh vực TOÀN TỈNH
Tỉ lệ (%) số hợp tác xã theo lĩnh vực TOÀN TỈNH
Tình hình hoạt động hợp tác xã
STT Địa bàn Đang hoạt động
huyện Càng Long20
huyện Cầu Kè14
huyện Cầu Ngang01
huyện Châu Thành17
huyện Duyên Hải13
huyện Tiểu Cần02
huyện Trà Cú02
thành phố Trà Vinh16
thị xã Duyên Hải06
Tỉnh Trà Vinh : 140
Hợp tác xã Giấy chứng nhận Đại diện pháp luật Địa chỉ
HTX NÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ BÉ 5 580107000023 TRẦN THỊ LÀI 1/7 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP - THƯƠNG NGHIỆP - DỊCH VỤ ĐẠI AN 2100648991 DƯƠNG MINH DNAWF , xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
HỢP TÁC XÃ LONG HIỆP 2100638600 TRẦM MINH THUẦN , xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HÀM TÂN 2100648736 HÀM TÂN Ấp Bến Hạ, xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ PHÁT LỘC 2100648990 THẠCH THỌT ấp Xoài Thum, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THUẬN LỢI 2100649264 DIỆP RÊNH ấp Bảy Xào Giữa, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP PHÁT ĐẠT 2100648775 LÝ THÀNH DÂN Nhuệ Tứ B, xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI ĐOÀN KẾT 2100651707 LÝ THANH VƯƠNG ấp Chợ, xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHƯỚC HƯNG 5807G00014 RẦM THANH TUẤN Ấp Chòm Chuối, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
HỢP TÁC XÃ 5807G00020 TRẦN MINH NGHIỆM Ấp Chợ, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ CẦU KÈ 58D0400027 TRẦN VĂN NHỰT Khóm 4, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ CẦU KÈ 58D7000016 TRẦN VĂN NHỰT Khóm 4, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
HỢP TÁC XÃ TIẾN THÀNH 5803000002 PHẠM VĂN TRƯỜNG Ấp Hai Thủ, xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
HTX NÔNG NGHIỆP HƯNG THỊNH 580107000022 NGUYỄN MINH THỚI 174B Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 10, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP LONG HIỆP 5807G00015 TRẦN MINH THUẦN Ấp Chợ, xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP LONG HỮU 580907000015 NGUYỄN VÀN GIA ấp 13, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
HỢP TÁC XÃ GIAO THÔNG VẬN TẢI THỦY BỘ TÂN DUYÊN HẢI 580907000012 LÊ THỊ HOA TRANG khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
HỢP TÁC XẲ NÔNG NGHIỆP DÂN THÀNH 580907000010 PHẠM VĂN CẢNH ấp cồn Ông, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
HỢP TÁC XÃ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HÙNG VĨ 580907000008 TÔ HÙNG VĨ ấp Giồng Giếng, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
HỢP TÁC XÃ PHƯƠNG ĐÔNG 580907000007 LÂM CHÍ CÔNG ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Dữ liệu đang cập nhật