Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017
Thông tin văn bản số: 12/2017/QH14

Số hiệu văn bản: 12/2017/QH14

Ngày ban hành: 20/6/2017

Thời gian bắt đầu hiệu lực: 20/6/2017

Loại văn bản: Luật

Trích yếu nội dung:

Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017

Văn bản pháp luật khác