Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017
Thông tin văn bản số: 15/2017/QH14

Số hiệu văn bản: 15/2017/QH14

Ngày ban hành: 21/6/2017

Thời gian bắt đầu hiệu lực: 21/6/2017

Loại văn bản: Luật

Trích yếu nội dung:

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017

Văn bản pháp luật khác