Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 (có hiệu lực thi thành từ ngày 01/01/2021)
Thông tin văn bản số: Số 61/2020/QH14

Số hiệu văn bản: Số 61/2020/QH14

Ngày ban hành: 17/6/2020

Thời gian bắt đầu hiệu lực: 17/6/2020

Loại văn bản: Luật

Trích yếu nội dung:

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 (có hiệu lực thi thành từ ngày 01/01/2021)

Văn bản pháp luật khác