Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021)
Thông tin văn bản số: 59/2020/QH14

Số hiệu văn bản: 59/2020/QH14

Ngày ban hành: 17/6/2020

Thời gian bắt đầu hiệu lực: 17/6/2020

Loại văn bản: Luật

Trích yếu nội dung:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021)

Văn bản pháp luật khác