Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Thông tin văn bản số: 01/2021/NĐ-CP

Số hiệu văn bản: 01/2021/NĐ-CP

Ngày ban hành: 4/1/2021

Thời gian bắt đầu hiệu lực: 4/1/2021

Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu nội dung:

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Văn bản pháp luật khác