Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Thông tin văn bản số: 136/2020/NĐ-CP

Số hiệu văn bản: 136/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành: 24/11/2020

Thời gian bắt đầu hiệu lực: 24/11/2020

Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu nội dung:

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Văn bản pháp luật khác