Nghị định quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp
Thông tin văn bản số: 122/2020/NĐ-CP

Số hiệu văn bản: 122/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành: 15/10/2020

Thời gian bắt đầu hiệu lực: 15/10/2020

Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu nội dung:

Nghị định quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

Văn bản pháp luật khác