Quyết định ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
Thông tin văn bản số: 27/2018/QĐ-TTg

Số hiệu văn bản: 27/2018/QĐ-TTg

Ngày ban hành: 6/7/2018

Thời gian bắt đầu hiệu lực: 6/7/2018

Loại văn bản: Quyết định

Trích yếu nội dung:

Quyết định ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Văn bản pháp luật khác

STT Số hiệu văn bản Ban hành Tên văn bản Đính kèm