STTSố hiệu văn bảnBan hànhTên văn bảnĐính kèm
80/2021/NĐ-CP26/8/2021Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
01/2021/NĐ-CP4/1/2021Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
136/2020/NĐ-CP24/11/2020Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
122/2020/NĐ-CP15/10/2020Nghị định quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp
39/2017/NĐ-CP4/4/2017Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
117/2016/NĐ-CP21/7/2016Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
94/2016/NĐ-CP1/7/2016Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê
50/2016/NĐ-CP1/6/2016Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (hiệu lực từ ngày 15/07/2016) và thay thế Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013
16/2016/NĐ-CP16/3/2016Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
04/2016/NĐ-CP6/1/2016Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước
STTSố hiệu văn bảnBan hànhTên văn bảnĐính kèm
06/2022/TT-BKHĐT10/5/2022Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
215/2016/TT-BTC10/11/2016Thông tư 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
20/2015/TT-BKHĐT1/12/2015Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
106/2013/TT-BTC9/8/2013Thông tư số 106/2013/TT-BTC ngày 09/08/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung, thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
176/2012/TT-BTC23/10/2012Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
80/2012/TT-BTC22/5/2012Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế
STTSố hiệu văn bảnBan hànhTên văn bảnĐính kèm
27/2018/QĐ-TTg6/7/2018Quyết định ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
Dữ liệu đang cập nhật